WYMIANA KSIĄŻEK W GALERII ALFA 8-10 LISTOPADA

W odpowiedzi na Wasze liczne pytania o Wymianę Książek... MAMY SUPER WIADOMOŚĆ.
I w tym roku otrzymałyśmy zaproszenie od Alfa Centrum Gdańsk by wesprzeć kolejną edycję wyjątkowego wydarzenia
"Książka - podaj dalej!".  :)

Czy Wy też uwielbiacie jesienno-zimowe wieczory z ciepłą herbatą, muzyką i dobrą książką?
Jeśli tak, to najwyższy czas na wymianę książek.

Zasady są proste: 

  1. Przynieś od 1 do 10 książek wydanych po 2008 roku.
  2. Nie przynosimy podręczników, atlasów przewodników itp.
  3. Tyle ile książek przyniesiesz tylko możesz zabrać ze sobą.  
     

Termin: 8-10 listopada
Godzina: codziennie 10:00-20:00
Miejsce: Alfa Centrum Gdańsk

 

Masz ochotę zwariować wśród książek? Weź znajomych i dołącz do nas!

 

REGULAMIN AKCJI

 

„KSIĄŻKA PODAJ DALEJ W ALFA CENTRUM!” 

W ALFA CENTRUM

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się bezgotówkowa wymiana książek pomiędzy uczestnikami wydarzenia w Galerii Alfa Centrum w dniach: 8-10 LISTOPADA 2018 w godz. 10:00 – 20:00.

§ 2

Wydarzenie organizowane jest przez Galerię Alfa Centrum. Inicjatywa działa w porozumieniu z innymi podmiotami na postawie partnerstwa. Współpraca ma na celu usprawnienie organizacji wydarzeń oraz ich odpowiednią oprawę marketingową.

§ 3

Podstawowe zasady wymiany, to:

Podczas wydarzenia: „KSIĄŻKA PODAJ DALEJ W ALFA CENTRUM” następuje wyłącznie WYMIANA książek. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne.

Obowiązuje limit wymienianych książek, których maksymalna liczba to 10 sztuk.

W akcji nie chodzi o pozbycie się starych, zniszczonych książek lecz o przekazanie ciekawych pozycji innym osobom, dlatego też w wymianie mogą brać udział jedynie książki wydane po 2008 roku.

Książki, które nie zostaną wymienione zostaną przekazane Fundacji „AD FONTES”, która zajmie się przekazaniem ich potrzebującym instytucjom publicznym i fundacjom.

Należy przynosić jedynie książki, które nie są zniszczone. 

Nie należy przynosić podręczników szkolnych i na studia, przewodników, poradników, atlasów itp. – skupiamy się na beletrystyce.

Każdy uczestnik wymiany wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na stronach internetowych oraz na profilu Facebook i Instagram Alfa Centrum oraz Fundacji Ad Fontes a także w notatkach prasowych wykorzystywanych w komunikacji medialnej dotyczącej akcji.

W wymianie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które przynoszą książki na wymianę.

Wymiana następuje 1:1, na wstępie liczymy książki – każdy z Uczestników dostaje pieczątki w ilości odpowiadającej liczbie przyniesionych książek (wydanych po 2008 roku). Przy wyjściu kontrolujemy liczbę wyniesionych książek z tą na pieczątkach.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Kategoria: