Warsztaty Excel 01.10.2014

Zapraszamy na nasz cykl Excel dla Pań.

Poniżej nasze propozycje tematów kolejnych warsztatów:

Zajęcia I:

Rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym

 • Uruchomienie i zakończenie pracy z arkuszem
 • Tworzenie nowego skoroszytu
 • Zapisywanie skoroszytów
 • Operacje na oknach skoroszytów
 • Ustawienie podstawowych opcji skoroszytów
 • Sposób uzyskiwania pomocy
 • Skala wyświetlania arkusza
 • Podstawowe elementy okna Programu
 • Ćwiczenia

Zajęcia II:

 • Praca z komórkami
 • Zasady wprowadzenia danych do arkusza
 • Wprowadzenie danych
 • Zaznaczanie komórek
 • Modyfikacja wprowadzonych danych
 • Operacje cofania i ponawiania
 • Korzystanie z polecenia znajdź i zamień
 • Sortowanie danych
 • Kopiowanie i przenoszenie zawartości  komórek
 • Wypełnianie arkusza danych
 • Wiersze i kolumny
 • Praca z arkuszami
 • Ćwiczenia

Zajęcia III:

 • Tworzenie formuł i wykresów
 • Zasady tworzenia formuł
 • Operatory
 • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
 • Autosumowanie
 • Korzystanie z funkcji
 • Błędy związane z tworzeniem formuł
 • Przegląd wybranych funkcji
 • Tworzenie wykresów
 • Modyfikacja wykresów
 • Typy i podtypy wykresów
 • Ćwiczenia

Zajęcia IV:

 • Formatowanie danych i arkusza
 • Formatowanie liczb i dat
  • Formatowanie komórek
  • Usuwanie formatów
  • Formatowanie arkusza
  • Sprawdzenie arkusza
Kategoria: