Warsztaty. Formułowanie celu i podtrzymywanie motywacji w trakcie jego realizacji. 09.04.2015

'Na­wet stu­milo­wa podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kro­ku'   Budda

 

Na najbliższym warsztacie pracować będziemy nad odpowiedziami na powyższe pytania, pokażemy techniki i narzędzia ułatwiające konstruowanie planów i celów. Przekażemy teorie dotyczące motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Zapraszamy!

Angelina Piechowska i Magdalena Trembacz

Kategoria: