Wymiana książek w Alfa Centrum 4-6.09.2015

REGULAMIN WYMIANY KSIAZEK:
„KSIAZKA PODAJ DALEJ” W ALFA CENTRUM
§ 1
Niniejszy regulamin okresla warunki, na jakich odbywa sie bezgotówkowa wymiana ksiazek pomiedzy uczestnikami
wydarzenia w Galerii Alfa Centrum w dniach: 4 – 6 wrzesien 2015.
§ 2
Wydarzenie organizowane jest przez Galerie Alfa Centrum oraz
Fundacje Ad Fontes. Inicjatywa działa w porozumieniu z innymi podmiotami na postawie partnerstwa. Współpraca ma
na celu usprawnienie organizacji wydarzen oraz ich odpowiednia oprawe marketingowa.
§ 3
Podstawowe zasady wymiany, to:
1) Podczas wydarzenia: „KSIAZKA PODAJ DALEJ W ALFA CENTRUM”
nastepuje wyłacznie WYMIANA ksiazek. Wszelkie transakcje gotówkowe sa niedopuszczalne.
2) Obowiazuje limit wymienianych ksiazek, których maksymalna liczba to 10 sztuk.
3) W akcji nie chodzi o pozbycie sie starych, zniszczonych ksiazek lecz o przekazanie ciekawych pozycji innym osobom,
dlatego tez w wymianie moga brac udział jedynie ksiazki wydane po 2005 roku.
4) Ksiazki, które nie zostana wymienione zachowane zostana na kolejna edycje akcji lub zostana przekazane Fundacji
Ad Fontes, która zajmie sie przekazaniem ich potrzebujacym bibliotekom lub innym instytucjom publicznym.
5) Nalezy przynosic jedynie ksiazki, które nie sa zniszczone.
6) Nie nalezy przynosic podreczników szkolnych i na studia, przewodników, poradników, atlasów itp. – skupiamy sie
na beletrystyce.
7) Kazdy uczestnik wymiany wyraza zgode na umieszczenie zdjec z jego wizerunkiem na stronach internetowych oraz
na profilu Facebook Alfa Centrum oraz Fundacji AdFontes oraz w notatkach prasowych wykorzystywanych w komunikacji
medialnej dotyczacej akcji.
8) W wymianie moga uczestniczyc jedynie osoby, które przynosza ksiazki na wymiane. Przyjscie bez własnego wkładu
w akcji nie jest dopuszczalne.
9) Wymiana nastepuje 1:1, na wstepie liczymy ksiazki – kazdy z Uczestników dostaje pieczatki w ilosci odpowiadajacej
liczbie przyniesionych ksiazek (wydanych po 2005 roku). Przy wyjsciu kontrolujemy liczbe wyniesionych ksiazek z ta na
pieczatkach.
§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.