WYMIANA KSIĄŻEK W ALFA CENTRUM

REGULAMIN WYMIANY KSIĄŻEK: „KSIĄŻKA PODAJ DALEJ”
W ALFA CENTRUM

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się bezgotówkowa wymiana książek pomiędzy uczestnikami wydarzenia w Galerii Alfa Centrum w dniach: 5 – 7 wrzesień 2014. 

 

§ 2

Wydarzenie organizowane jest przez Galerię Alfa Centrum oraz
Fundację Ad Fontes. Inicjatywa działa w porozumieniu z innymi podmiotami na postawie partnerstwa. Współpraca ma na celu usprawnienie organizacji wydarzeń oraz ich odpowiednią oprawę marketingową.

 

§ 3

Podstawowe zasady wymiany, to:

 1. Podczas wydarzenia: „KSIĄŻKA PODAJ DALEJ ”W ALFA CENTRUM”
  następuje wyłącznie WYMIANA książek. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne.
 1. Obowiązuje limit wymienianych książek, których maksymalna liczba to 10 sztuk.
 2. W akcji nie chodzi o pozbycie się starych, zniszczonych książek lecz o przekazanie ciekawych pozycji innym osobom, dlatego też w wymianie mogą brać udział jedynie książki wydane po 2004 roku.
 3. Książki, które nie zostaną wymienione zachowane zostaną na kolejną edycję akcji lub zostaną przekazane Fundacji Ad Fontes, która zajmie się przekazaniem ich potrzebującym bibliotekom lub innym instytucjom publicznym.
 4. Należy przynosić jedynie książki, które nie są zniszczone.
 5. Nie należy przynosić podręczników szkolnych i na studia, przewodników, poradników, atlasów itp. – skupiamy się na beletrystyce.
 6. Każdy uczestnik wymiany wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na stronach internetowych oraz na profilu Facebook Alfa Centrum oraz Fundacji Ad Fontes oraz w notatkach prasowych wykorzystywanych w komunikacji medialnej dotyczącej akcji.
 7. W wymianie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które przynoszą książki na wymianę. Przyjście bez własnego wkładu w akcji nie jest dopuszczalne.
 8. Wymiana następuje 1:1, na wstępie liczymy książki – każdy z Uczestników dostaje pieczątki w ilości odpowiadającej liczbie przyniesionych książek (wydanych po 2004 roku). Przy wyjściu kontrolujemy liczbę wyniesionych książek z tą na pieczątkach.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 

Kategoria: